Tạo một kịch bản gọi điện liền tay chỉ trong vài phút

100% miễn phí

Sử dụng kịch bản bán hàng của noCRM.io để dễ dàng đạt được các khách hàng tiềm năng bằng cách đặt những câu hỏi phù hợp và nhận được thông tin bạn cần.

Tạo kịch bản bán hàng miễn phí của bạn

Tại sao lại sử dụng kịch bản bán hàng tùy chỉnh cho các cuộc gọi của bạn?

Khi bạn có 100 khách hàng tiềm năng để gọi mỗi ngày với các mục tiêu cần đạt được, sẽ có rất nhiều áp lực để vượt qua cuộc gọi của bạn. Bạn cần một kịch bản bán hàng dễ sử dụng để giúp đảm bảo rằng bạn không quên bất kỳ thông tin nào và mỗi cuộc gọi được cấu trúc mạch lạc.

Tại noCRM.io, nhóm bán hàng của chúng tôi đã thiết kế kịch bản bán hàng của riêng họ. Nó có dạng một danh sách các câu hỏi để hỏi từng khách hàng tiềm năng với các ô để tích vào cho câu trả lời để tránh lãng phí thời gian. Sau đó, kết thúc bằng một cú nhấp chuột, tất cả dữ liệu có thể được gửi trực tiếp đến phần mềm bán hàng hoặc quản lý khách hàng tiềm năng.

Họ thấy nó rất hữu ích, chúng tôi quyết định tạo thành một tính năng để chia sẻ với tất cả các nhóm bán hàng với mục đích làm cho việc gọi điện trở nên bớt đau đớn hơn một chút. Xem video dài 1 phút dưới đây để tìm hiểu thêm!

Làm thế nào nó hoạt động

💬

Đừng bao giờ quên những câu hỏi quan trọng để hỏi khách hàng tiềm năng

Tạo danh sách đầy đủ các câu hỏi có liên quan để nhóm của bạn sử dụng trong mỗi cuộc gọi.

Tích vào ô trống để dễ dàng thu thập câu trả lời

Đảm bảo một cách tiếp cận có cấu trúc và mạch lạc để đạt được tiêu chuẩn của khách hàng tiềm năng cho toàn bộ nhóm bán hàng của bạn.

👆

Gửi dữ liệu trực tiếp đến phần mềm bán hàng của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột

Không còn tốn nhiều giờ để chuyển dữ liệu vào phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng hoặc CRM của bạn

Làm thế nào để tạo kịch bản bán hàng miễn phí của bạn?

Rất dễ dàng để bắt đầu với kịch bản bán hàng miễn phí của bạn. Không cần đăng ký, cũng không bắt buộc theo dõi.

Chọn bắt đầu với một mẫu trống hoặc chọn một trong các kịch bản mẫu của chúng tôi cho các ngành khác nhau bao gồm bất động sản, đại lý kỹ thuật số, bảo hiểm, đại lý du lịch, v.v.

Khi bạn chọn ngành của mình từ menu thả xuống, chúng tôi sẽ điền trước kịch bản bán hàng với một số ý tưởng cho các câu hỏi mà sau đó bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu của mình.


Tạo kịch bản bán hàng của bạn và tiết kiệm thời gian cho nhóm bán hàng của bạn khi họ gọi điện

Tạo kịch bản bán hàng miễn phí của bạn

kịch bản bán hàng của noCRM.io
tích hợp với phần mềm bán hàng hoặc CRM mà bạn đã/ đang sử dụng.

Mục đích đằng sau việc tạo kịch bản bán hàng tại noCRM.io là để đảm bảo rằng chúng tôi không quên bất kỳ câu hỏi quan trọng nào khi nói chuyện với khách hàng tiềm năng và đạt được kết quả tốt hơn từ cuộc gọi điện. Chúng tôi có thể dễ dàng tích vào các ô trong kịch bản cuộc gọi và sau đó chỉ trong một cú nhấp chuột, tất cả thông tin sẽ được gửi đến phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng của chúng tôi (trong trường hợp của chúng tôi là noCRM.io!). Nó thực sự dễ sử dụng và rất nhanh chóng! Chúng tôi cũng đã thấy kết quả cải thiện 37% trong các cuộc gọi đi của mình.

Nicolas De Swetschin, Giám đốc bán hàng tại noCRM.io

Một kịch bản cuộc gọi lạnh duy nhất cho toàn bộ nhóm bán hàng của bạn

Tạo kịch bản bán hàng miễn phí của bạn

Just starting out with sales scripts?

Check out our free guide on how to build a winning sales script to find out:

The structure of an optimized sales script

How to introduce calls in a way that won't turn your prospects off

The best questions to ask to accurately qualify leads

Free Sales Script Templates for Different Work Sectors

B2B: to get all the needed information about the contact and the company, their needs, timing and budget.

Access our FREE B2B Sales Script Template here.

Real estate: to get the information about the contact, their timing and budget, and all the required details of the property. It even comes with a list of pros and cons.

Access our FREE Real State Sales Script Template here.

Insurance broker: to know all about your contact, but also their current situation regarding insurance, their needs, and the pros and cons of the prospect's information.

Access our FREE Insurance Broker Sales Script Template here.

Marketing agency: to learn all about your prospect and their company, but also about their marketing activities and needs.

Access our FREE Marketing Agency Sales Script Template here.